L-għaxar pubblikazzjoni fuq IT-TORĊA / The RGF with its 10th publication on IT-TORĊA

1

Il-Fondazzjoni tiċċelebra l-GĦAXAR PUBBLIKAZZJONI fuq il-gazzetta ferm segwita ta’ kull nhar ta’ Ħadd It-Torċa.

Ix-xahar li għadda l-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli nediet il-Kampanja Edukattiva 2018-2019 fost studenti Primarji tar-Raba’ Sena.

Segwi aktar fuq It-Torċa kif aħna se nkomplu naħdmu biex inkunu ta’ protezzjoni edukattiva għal dawk żgħar fl-età u l-vulnerabbli.

____

The foundation is celebrating its 10th publication on the popular Sunday newspaper IT-TORĊA.

Last month the Responsible Gaming Foundation started its Education Campaign 2018-2019 amongst 4th Year Primary Students.

Follow our pages on this newspaper to see how we are going to continue to protect our young ones and those vulnerable in society vis-a-vis the gambling problem.

____

Facebook Page: https://www.facebook.com/RGFMalta/

testing


Promotion on our roads / Promozzjoni fit-toroq tagħna

Widening, even more, our promotional reach. Billboards installed recently on our roads give all the necessary information for those facing gambling problems in their life. Seek help. CALL 1777. We are there to give you all our assistance. All information will be treated confidentially.

04

05

06
______________________________________________

Inkomplu nsaħħu aktar il-promozzjoni tagħna. Bilbords li għadhom kemm ġew installati fit-toroq tagħna jagħtu l-informazzjoni kollha neċessarja lil dawk li qegħdin jiffaċċjaw problemi bil-vizzju tal-logħob f’ħajjithom.
Fittex l-għajnuna. ĊEMPEL 1777. Ninsabu hemm biex ngħinuk u nassistuk bl-aħjar mod possibbli.
L-informazzjoni kollha tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali.

 

01

02

03

______________________________________________

Like + Share our facebook page on https://www.facebook.com/RGFMalta/

Like + Share l-paġna tagħna fuq facebook fuq https://www.facebook.com/RGFMalta/

testing


The RGF promoted on ”iGaming Capital” / Il-Fondazzjoni bi promozzjoni fuq ”iGaming Capital”

Nowadays the gambling problem has become a social reality out there and help does exist in the form of the Responsible Gaming Foundation.

This time we are proud to form part of the 2nd issue of ”iGaming Capital”, a groundbreaking new Maltese publication focusing on the gaming industry in Malta.

Many thanks go to Content House Group for their collaboration.

”iGaming Capital” is distributed to all gaming companies in Malta, affiliated businesses and selected operators overseas.
______________________________________________________________

Gambling problem?
Seek help
CALL 1777
(All information will be treated confidentially)

Like + Share our facebook page on https://www.facebook.com/RGFMalta/
Visit our website www.rgf.org.mt

Best

Il-vizzju tal-logħob huwa realtà soċjali u l-għajnuna teżisti fi ħdan il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli.

Din id-darba ninsabu kburin li qegħdin nifformaw parti mit-tieni pubblikazzjoni tal-magażin ”iGaming Capital”, pubblikazzjoni ġdida Maltija li tiffoka fuq l-industrija tal-logħob f’Malta.

Grazzi tmur lil Content House Group għall-kollaborazzjoni tagħhom.

”iGaming Capital” jitqassam lill-kumpaniji tal-logħob kollha f’Malta, intrapriżi affiljati u operaturi magħżulin barra minn xtutna.
______________________________________________________________

Problema bil-vizzju tal-logħob?
Fittex l-għajnuna
ĊEMPEL 1777.
(L-informazzjoni kollha tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali)

Agħmel Like + Share tal-paġna facebook tagħna fuq https://www.facebook.com/RGFMalta/
Żur il-websajt tagħna fuq www.rgf.org.mt

RGF A4 Artwork

testing


Rispons pożittiv għall-bidu tal-Kampanja Edukattiva 2018-2019

Illum il-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli bdiet biż-żjarat tagħha uffiċjali fl-iskejjel Primarji bħala parti mill-Kampanja Edukattiva 2018-2019.

2

It-tim tal-Fondazzjoni żar il-Kulleġġ Santa Margerita fl-Isla u permezz tal-maskot Chippy se jibqa’ jżur l-iskejjel madwar Malta u Għawdex u jkun ta’ protezzjoni edukattiva għal dawk żgħar fl-età u l-vulnerabbli fejn jidħol il-vizzju tal-logħob.

3

10

4

testing


Aktar promozzjoni fuq Kalamita

L-Uffiċjal Eżekuttiv għall-Promozzjoni Kayne Said jitkellem waqt Kalamita dwar ħidmet il-Fondazzjoni, il-bżonn ta’ aktar għarfien permezz ta’ kampanji edukattivi, li tiġi pprovduta alternattiva, il-bżonn ta’ aktar riċerka u li tkun spalla għal dawk li jbatu mill-vizzju tal-logħob.

2

Jekk tħoss li għandek problema bil-vizzju, ċempel 1777. Qegħdin hemm biex ngħinuk.

4

Segwina fuq Kalamita kull ħmistax u Għamel LIKE u SHARE fuq il-paġna tagħna ta’ facebook: https://www.facebook.com/RGFMalta/

1

5

testing


Alternattiva b’entużjażmu u aktar fuq IT-TORĊA

Illum fuq It-Torċa nagħtu ħarsa lejn sehem il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli fl-organizzar tal-”Logħob għal Kulħadd 2018”.

Grazzi tmur lill-Kumitat Organizzattiv Żgħażagħ Rabtin Pawlini u lis-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri.

Inizjattiva suċċess bħala ALTERNATTIVA għall-vizzju patoloġiku tal-logħob.

Agħmlu LIKE + SHARE fuq il-paġna tagħna ta’ facebook: https://www.facebook.com/RGFMalta/ 

1

testing


Aktar promozzjoni fuq IT-TORĊA

Aktar promozzjoni fuq It-Torċa.

Att ġdid dwar il-logħob mill-ewwel ta’ dan ix-xahar … u mistoqsijiet persuna għandha ssaqsi lilha nfisha biex tara jekk tbatix mill-vizzju tal-logħob.

Ċempel 1777. Qegħdin hawn biex ngħinuk.

Żur il-paġna facebook tagħna fuq https://www.facebook.com/RGFMalta/

1

 

testing


The RGF supports a water sports activity as an alternative to gambling

For the 11th consecutive year the Saint Paul’s churchyard in Rabat, Malta, witnessed an energetic water gaming sports activity which carries the name “Games for Everyone/Logħob għal Kulħadd’’. An activity which is divided over a week that sees teams of children and young adults enjoying a summerly competitive atmosphere. All this thanks to a strong young youth committee called Żgħażagħ Rabtin Pawlini, with the participation of the Responsible Gaming Foundation and the Parliamentary Secretary for Financial Services, Digital Economy and Innovation in the Prime Minister’s Office.

DSC02442

The Parliamentary Secretary Honorable Silvio Schembri attended for this activity stating clearly that he was very impressed with the strong enthusiasm and organization showed for such an event dedicated to children and young adults. Hon. Schembri said that such activities challenge our young ones physically and hence manage to stay away from addictions such as gambling. As he thanked the young group committee Żgħażagħ Rabtin Pawlini and the Responsible Gaming Foundation, the Parliamentary Secretary ended his speech by saying that ‘’everyone should be at the forefront to encourage activism and invaluable volunteering in local localities such as this’’.

DSC02265

The General Manager of the Responsible Gaming Foundation (RGF) Ms. Priscilla talked about the importance of awareness about responsible gaming and also made reference to the Education Campaign among fourth year primary students, where RGF staff visit schools around Malta and Gozo alongside their mascot ‘’Chippy’’, to describe and discuss the problem of compulsive gambling from the early ages. ‘’Gambling is an addiction which carries with it negative consequences’’. Ms Muscat also referred to the RGF freephone service 1777, where people suffering from addiction or relatives of such persons can call anonymously and find all the appropriate assistance from the trained staff of the foundation.

DSC02134

The Chairman of the Youth Committee Żgħażagħ Rabtin Pawlini Henry Debattista, Vice Chairman Adriano Farrugia and Secretary Norbert Inguanez thanked all those who participated in their utmost for these events. They give their respective thanks to the registered teams of players and members from the audience who always came in numbers and gave a healthy cheering applause to all those involved in these sports games.

DSC02356

testing


Il-Fondazzjoni b’attività sportiva bħala alternattiva għall-vizzju tal-logħob

Għal 11-il sena konsekuttiva z-Zuntier tar-Rabat, Malta, reġa’ kien xhud għal attività sabiħa bit-titlu ‘’Logħob għal Kulħadd’’. Attività maqsuma fuq ġimgħa li rat timijiet ta’ tfal u żgħażagħ jikkompetu bejniethom f’atmosfera kompetittiva, sportiva u sajfija.  Dan kollu grazzi għall-organizzazzjoni b’saħħitha tal-Kumitat Organizzattiv Żgħażagħ Rabtin Pawlini, bis-sehem tal-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli u tas-Segretarjat Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

DSC02442

Is-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Silvio Schembri attenda għal din l-attività fejn sostna li kien impressjonat ħafna bl-entużjażmu ta’ dawn iż-żgħażagħ fl-organizzazzjoni t’attività sportiva fis-sajf immirata għal tfal u żgħażagħ. Huwa qal li attivitajiet bħal dawn jimpenjaw liż-żgħażagħ b’ mod fiżiku u permezz t’hekk dawn jibqgħu ‘l bogħod minn vizzji bħal dak tal-logħob. Filwaqt li rringrazzja lill grupp taż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini u l-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, is-Segretarju Parlamentari temm jgħid li “lkoll għandna nkunu minn ta’ quddiem biex ninkoraġġixxu l-attiviżmu u l-volontarjat imprezzabbli fil-lokalitajiet tagħna”.

DSC02265

Il-Ġeneral Maniġer tal-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli Priscilla Muscat tkellmet dwar l-importanza ta’ għarfien dwar logħob responsabbli u għamlet referenza wkoll għall-Kampanja Edukattiva fost l-istudenti primarji tar-raba’ sena, fejn ħaddiema mill-Fondazzjoni jżuru l-iskejjel biex tintlaqa’ l-problema ta’ logħob patoloġiku minn età tenera. Vizzju li jġorr miegħu konsegwenzi negattivi fuq il-persuna. Is-Sinjura Muscat għamlet referenza wkoll għas-servizz telefoniku tal-Fondazzjoni 1777, fejn persuni li jbatu mill-vizzju jew inkella qraba ta’ dawn il-persuni jistgħu jċemplu b’mod anonimu u jsibu l-għajnuna kollha adegwata mill-istaff imħarreġ tal-Fondazzjoni.

DSC02134

Iċ-Ċermen tal-Kumitat Żgħażagħ Rabtin Pawlini Henry Debattista, il-Viċi Ċermen Adriano Farrugia u s-Segretarju Norbert Inguanez irringrazzjaw ukoll lil kull min ipparteċipa bi ħġaru għal dawn is-serati. Kemm lit-timijiet ta’ plejers u kif ukoll lill-udjenza li ta’ kull logħba missielta fi spirtu sportiv attendiet bis-sħiħ.

DSC02356

testing


Il-Fondazzjoni parti mill-LOGĦOB GĦAL KULĦADD 2018

Bi pjaċir din is-sena qegħdin inħabbru li l-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, flimkien maż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini, se tkun qed tifforma parti mill-organizzazzjoni tal-LOGĦOB GĦAL KULĦADD 2018 għaliex nemmnu li attivitajiet bħal dawn jiswew ta’ alternattiva għall-vizzju tal-logħob.

B’hekk inħeġġukom biex tieħdu sehem bi ħġarkom għal din l-attività li se tkun qiegħda tittella’ fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa fir-Rabat bejn il-21 u l-25 ta’ Awwissu 2018!

Narawkom hemm. Ejjew nieħdu gost ilkoll flimkien ‘il bogħod mill-vizzju tal-logħob!

1

testing