Għajnuna 24 siegħa kuljum kontra l-vizzju tal-logħob

1

Illum fuq il-gazzetta It-Torċa, il-Maniġer taċ-Ċentru ta’ Għajnuna Nazzjonali 1777 fi ħdan il-Fondazzjoni s-Sinjura Dorianne Attard tikteb dwar is-sinjali jew sintomi prevalenti f’individwi li jbatu mill-vizzju tal-logħob u kif permezz ta’ dawn is-sinjali persuni qrib tagħhom jistgħu jindunaw bil-problema.

Teżisti għajnuna 24 siegħa kuljum kontra l-vizzju tal-logħob.
ĊEMPEL 1777.
www.rgf.org.mt

testing


Stħarriġ u taħriġ relatat mal-vizzju tal-logħob f’Malta / Research and training related to problem gambling in Malta

1

Permezz tal-gazzetta ta’ kull nhar ta’ Ħadd It-Torċa, il-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli qiegħda tippreżenta l-Proġett ”Ħu Azzjoni Kontra l-Vizzju tal-Logħob f’Malta” fi sfond tal-istatistika li ġiet imħabbra mill-Awtorità tal-Logħob f’Diċembru li għadda dwar il-konsum tas-servizzi tal-logħob f’Malta għas-sena 2017 taħt il-ħarsien tas-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Silvio Schembri u s-CEO tal-Awtorità tal-Logħob Heathcliff Farrugia.

_____

With the help of the Maltese Sunday newspaper It-Torċa, the Responsible Gaming Foundation is presenting the project ”Take Action Against Problem Gambling in Malta” together with statistics presented from the Malta Gaming Authority last December as regards the consumption of gaming services in Malta for the year 2017 under the supervision of Hon. Silvio Schembri and MGA’s CEO Heathcliff Farrugia.

testing


Vacancy: Operator (Call Centre)

RGF Logo

Reference No: 329151

Permit No: 115/2018

The Responsible Gaming Foundation invites applications for the post of Operator (Call Centre) within the Responsible Gaming Foundation.

Job Type:

 • Full time

Location:

 • Birkirkara, Malta

Eligibility Criteria:

 • Preferably ‘O’ Level standard of education

Duties:

 • Being part of the RGF call centre team on a shift basis and receiving all incoming telephone calls from the public
 •  Referring incoming calls to professional bodies as and when necessary
 • Answering all enquiries and providing assistance as necessary to the public
 • Maintaining and updating a central database as regards to all calls received and action taken thereon
 • Maintaining records for statistical purposes
 • Assisting in public awareness programmes
 • Making photocopies and shredding documents
 • Scanning documents and saving on servers
 • Attending training courses and exhibitions both locally and abroad
 • Any other duties as directed by the General Manager and his/her representatives

Other remarks:
Parastatal

Profiles:

If multiple Education and Language Profiles are defined, please note that you must fit at least one of them, but not necessarily all.

 • Knowledgeable in the English Language
 • Knowledgeable in the Maltese Language

Please send a Covering Letter and a detailed CV on dorianne.a.attard@rgf.org.mt and/or send the documents by post at:

Call Centre Manager

Responsible Gaming Foundation

2nd Floor

Psaila Street

Birkirkara BKR9073

Closing Date: 31 January 2019

testing


Il-Fondazzjoni żżur l-Iskola Primarja tal-Kalkara / The RGF visits the Kalkara Primary

Illum il-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli, bħala parti mill-Kampanja Edukattiva tagħha 2018-2019, żaret l-Iskola Primarja tal-Kalkara Kulleġġ Santa Margerita fejn permezz tal-Kordinattriċi Shirley Abela, membri tal-istaff u flimkien mal-maskot Chippy ingħata tagħrif interessanti ferm lill-istudenti tar-Raba’ Sena Primarja.

1

Ġie diskuss fost oħrajn il-kwistjoni tal-ħinijiet twal li t-tfal tagħna qegħdin iqattgħu jilgħabu fuq il-‘gaming consoles’, li jista’ jwassal biex tibda tinfetaħ bil-mod it-tieqa għall-vizzju tal-logħob.

3

Minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw lill-amministrazzjoni tal-Iskola tal-għajnuna u l-koperazzjoni u lill-istudenti tal-attenzjoni li dejjem jagħtu. Il-Fondazzjoni se tibqa’ tkun sors ta’ għarfien edukattiv għal dawk vulnerabbli u żgħar fl-età fis-soċjetà tagħna.

5

________

Today the Responsible Gaming Foundation, as part of its Education Campaign 2018-2019, visited the Kalkara Primary School where with the help of the Education Campaign Coordinator Shirley Abela, staff members and together with Chippy, the Foundation’s mascot, interesting information was shared with the 4th Year, Primary students.

7

Amongst other issues the long hours, our children spend playing gaming consoles was discussed. An activity which can lead later on to the gambling problem.

8

We wish to thank the school’s administration for their help and cooperation and the students for their diligent feedback, The foundation shall continue to provide assistance to those vulnerable in our society.

testing


Preżentazzjoni ta’ stħarriġ dwar l-użu marbut ma’ servizzi tal-logħob fost residenti Maltin / Launch of the inquiry on the consumption of gambling and gaming services by Maltese residents

14-12-2018

Il-logħob marbut ma’ Lotteriji Nazzjonali jibqgħu fost l-iktar popolari, 1%-2% tal-popolazzjoni li lagħbu bil-flus rrapurtaw li l-logħob affetwalhom l-istil ta’ ħajja

Waqt it-tnedija tal-istħarriġ marbut mal-użu ta’ servizzi tal-logħob fost residenti Maltin li seħħ għat-tieni darba f’sentejn, is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Schembri qal li l-istħarriġ jipprovdi stampa ċara dwar kif dawk kollha nvoluta jistgħu jaħdmu iżjed flimkien b’mod effettiv biex tingħata għajnuna lill-vittmi u lill-familji.

Hon Silvio Schembri gives details on the results of a scientific survey on the consumption of Gambling and Gaming Services by Maltese Residents

L-istħarriġ li kien ippublikat mill-Awtorità Maltija għal-Logħob iħares lejn l-aspett soċjali u ekonomiku fl-istess waqt li janalizza l-atitudni marbuta ma’ logħob tal-azzard u l-logħob f’Malta permezz ta’ stħarriġ xjentifiku li sar tul l-2017.

Meta kien qiegħed jindirizza l-konferenza, Schembri qal li anke jekk għandna tendenza li nitkellmu fuq tkabbir ekonomiku, madanakollu l-aspett soċjali huwa fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern. ‘ L-istħarriġ iħares lejn diversi aspetti; minn kemm jonfoq individwu kull ġimgħa, il-medja ta’ ħin li wieħed iqatta’ f’attivitajiet tal-logħob u ż-żieda fl-użu ta’ servizzi relatati ma’ logħob,” qal Schembri filwaqt li żied li b’dan il-mod nistgħu nimxu għal ħidma ħolistika biex nindirizzawb’mod effettiv  l-isfidi soċjali li l-logħob iġib miegħu.

Il-liġi ġdida dwar il-logħob li daħlet fis-seħħ minn din is-sena, saħħet xogħol ir-regolatur fl-istess waqt li poġġiet il-protezzjoni tal-konsumatur fiċ-ċentru ta’ ħidmietna. Il-1%-2% tal-popolazzjoni li ammettiet li għandha problema tal-logħob hija fl-istess ilma ta’ dik Ewropea. “Biex nindirizzaw din il-kwistjoni, ħidma ħolistika hija neċessarja u għalhekk fix-xhur li ġejjin il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli se tkun qed tintensifika l-ħidma tagħha permezztal-programm Take Action ffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew immirat li jħarreġ social workers kif ukoll se ssir riċerka fost il-vittmi tal-logħob. B’dan il-most ikollna stampa ċara ta’ x’inhi l-aħjar triq ‘il quddiem biex nindirizzawha b’mod effettiv” qal Schembri filwaqt li żied li l-istħarriġ se jsir kull sentejn din id-darba mill-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għal-Logħob Heathcliff Farrugia enfasizza fuq l-importanza ta’ dan l-istudju xjentifiku sabiex nassessjaw aħjar l-impatt tas-servizzi tal-logħob fuq il-popolazzjoni Maltija. “Dawk li jilagħbu huma dejjem fiċ-ċentru tal-politika tagħna, għalhekk huwa kruċjali li niġbru l-informazzjoni possibli dwar l-atitudni fil-logħob fost persuni differenti ġejjin minn sferi soċjo-ekonomiċi differenti, sabiex inkunu nistgħu nipproteġuhom aħjar. L-istħarriġ wera li fl-aħħar sentejn, ma kien hemm ebda żieda fil-persentaġġi ta’ persuni kkunsdrati li għandhom problema tal-logħob. Madankollu, wara l-istatistiċi hemm persuni u familji li huma affetwati u għalhekk flimkien ma’ dawk kollha li joffru servizzi ta’ logħob, nassiguraw li hemm l-għodod neċessarji biex nagħtu l-għodod meħtieġa biex nipproteġuhom u nagħtuhom gwida”

Hon Silvio Schembri gives details on the results of a scientific survey on the consumption of Gambling and Gaming Services by Maltese Residents

Kayne Said, mill-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli spjega x-xogħol li għamlet il-Fondazzjoni sa issa minn mindu twaqqfet u enfasizza fuq l-importanza li naħdmu flimkien biex tkun sostnuta l-għajnuna li tingħata.

Hon Silvio Schembri gives details on the results of a scientific survey on the consumption of Gambling and Gaming Services by Maltese Residents

L-Ekonomista Gordon Cordina spjega l-punti ewlenin li ħarġu mill-istħarriġ :-

 • Il-logħob marbuta ma’ Lotterija Nazzjonali jibqgħu fost l-iktar popolari, tant li hawn isseħħ it-73% tal-ispiża fuq attivitajiet tal-logħob f’Malta.
 • Madwar 52.8% tal-popolazzjoni minn 18-il sena ‘l fuq huma stmati li nefqu medja ta’ €11.30 fil-ġimgħa fuq attività marbuta mal-logħob fl-2017.
 • Il-ħin medju li individwi li jkunu qed jilgħabu iqattgħu fuq attivitajiet marbuta ma’ logħob huwa stmat li hu madwar 33 minuta fil-ġimgħa; aktar min-nofs il-persuni li jilgħabu jqattgħu iktar minn 10 minuti jilagħbu fil-ġimgħa u dan jirrefletti l-ammont qawwi ta’ persuni nvoluti fil-logħob tal-Lotterija Nazzjonali
 • Il-persuni li l-iżjed huma midħla tal-logħob huma adulti żgħażagħ jew ċittadini kbar fl-età li għandhom edukazzjoni fl-livell sekondarju. Dawn huma l-inqas li jistgħu ikunu mingħar xogħol, ħaddiema part-time jew studenti.
 • L-ammont tal-popolazzjoni li rrapurtat li meta użat servizz marbut ma’ logħob bi flus dan kellu effett ħażin fuq il-ħajja tagħha kien ta’ bejn 1% u 2% (ammont li jvarja bejn 1,900 u 3,800 persuna). Ir-riżultati tal-istudju jindika li problemi assoċjati ma’ logħob huma simili għar-riżultati tal-2015.

Hon Silvio Schembri gives details on the results of a scientific survey on the consumption of Gambling and Gaming Services by Maltese Residents

L-istħarriġ huwa aċċessibli hawnhekk :-

https://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/7426-MGA-Gaming-Survey-Report-2018_v9-visual.pdf?fbclid=IwAR176EpzTZO9AeQCG6RCe2905NkWnlpBM6PMn3Lpz0kwn6JmaiFa9twKORU

________

National Lottery games remain the most prevalent form of gambling activity, 1%-2% of the population reported some form of adverse effect on their lifestyle after acquiring gambling services against payment.

During the launch of the inquiry on the consumption of gambling and gaming services by Maltese residents that was conducted for the second time, Parliamentary Secretary for Financial Services, Digital Economy and Innovation Silvio Schembri said that the survey provides a clear picture of how all those involves can work better together to be more effective on the help provided to victims and their families.

The survey which was published by the Malta Gaming Authority takes into account economic and social considerations whilst providing an assessment of the gambling and gaming behaviours in Malta through a scientific survey carried out during 2017.

When addressing the press conference, Schembri said that despite the fact that there’s the tendency to talk about economic growth, however, at the core of the Government’s work there’s the social aspect. “The survey looks into different aspects, from how much money an individual spends every week, the average time spent by individual players in gaming activities, and the increase in the use of gaming related services” said Schembri while adding that in this way one can better move towards a holistic approach to addressing effectively social challenges gaming brings about.

The new gaming Act that was put into effect as from this year which strengthened the regulator’s work whilst putting consumer’s protection at the heart of our work. The 1%-2% of the population that admitted to having a gambling problem is very similar to the trend in Europe. “To address this issue a holistic approach is necessary hence in the coming months, the Responsible Gaming Foundation will upscale its work through the Take Action programme funded by the European Social Fund aimed at training social workers and through research amongst the victims of gambling. In this way we will have a clear picture of what is the best way forward to address effectively such issues” said Schembri while adding that the survey is going to be carried out every two years this time by the Responsible Gaming Foundation.

The MGA’s Chief Executive Officer, Heathcliff Farrugia stressed the importance of such scientific studies in order to properly assess the impact of gambling services consumed by the Maltese population.  “Players are always at the core of all our policies, hence it is extremely important to gather as much information as possible on the gambling behaviour of punters coming from different socio-economic backgrounds, in order to be able to better achieve the cardinal regulatory objective of protecting them. This survey shows that over the last two years, there was no increase in the percentage of persons who are considered problem gamblers. Having said this, behind the statistics there are persons and families who are adversely affected and as such, it is our duty together with all those who are offering gambling services, to ensure the necessary safeguards are in place to protect and provide guidance to those in need.”

Kayne Said, from the Responsible Gaming Foundation, explained the work the Foundation has done so far since its establishment and emphasized on the importance of working together to sustain the help being given.

Economist Gordon Cordina explained some of the key highlights of the survey ;

 • National Lottery games remain the most prevalent form of gambling activity, taking up around 73% of expenditure on gambling and gaming activities in Malta;
 • Around 52.8% of the population aged 18 and over are estimated to have spent on average €11.30 per week on some form of gaming activity in 2017. The proportion of the population who engages in games which are available for free is estimated at around 47.2%;
 • The average time spent by individual players in gambling and gaming activities is estimated to be around 33 minutes per week; well over half of the players spend no more than 10 minutes in playing each week, reflecting the strong component of players involved in National Lottery games;
 • The persons who engage in gambling are most likely to be young adults or senior citizens, have a secondary level of education. They are less likely to be unemployed, part-time employees or students.;
 • The share of the population who reported some form of adverse effect on their lifestyle after acquiring gambling services against payment is found to be around 1% to 2% (which can vary between 1,900 and 3,800 persons). The findings of this study indicated that problems associated with gambling undertaken through regulated channels are relatively contained, in line with 2015 results;

The survey can be accessed through this link:-

https://www.mga.org.mt/wp-content/uploads/7426-MGA-Gaming-Survey-Report-2018_v9-visual.pdf?fbclid=IwAR176EpzTZO9AeQCG6RCe2905NkWnlpBM6PMn3Lpz0kwn6JmaiFa9twKORU

testing


L-RGF b’attività sportiva għall-familja kollha bħala alternattiva għall-vizzju tal-logħob / The RGF supports a sports activity for all the family as an alternative to gambling

Il-Ħamis, Diċembru 13, 2018, Malta – Ir-raħal pittoresk tas-Siġġiewi laqa’ fi ħdanu ġemgħa liema bħalha ta’ familji entużjasti u tfal enerġetiċi għal attività sportiva li ttellgħet fil-grawnd tal-futbol tas-Siġġiewi F.C. Attività li rat attendenza li tagħti kuraġġ għal aktar ħidma sportiva f’dan ir-raħal.

Dan kollu grazzi għall-organizzazzjoni b’saħħitha mis-Siġġiewi Football Club Youth Nursery immexxiha mill-President Jonathan Vassallo, bis-sehem tal-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli u tas-Segretarjat Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

L-attività bdiet b’quddiesa ta’ ringrazzjament, fejn wara li saru żewġ kelmiet minn dawk involuti fl-organizzazzjoni, tqassmu ċertifikati ta’ parteċipazzjoni lil dawk preżenti. L-attivitajiet sportivi varjaw minn futbol għal gruppi ta’ tfal U8, U9, U10 u U11 flimkien man-‘nursery’ tan-Naxxar, ‘penalty shoot-out’, logħob bejn kowċis ġenituri u tfal kbar fl-età, sessjonijiet ‘keep fit’, spettaklu tal-karate, kwizz ħelu fil-pjazza u kif ukoll intervista ma’ membri tal-Kumitat tas-Siġġiewi F.C. Ma kienx jonqos ukoll involviment mużikali mill-Banda San Nikola li wettqet marċ mill-pjazza sal-grawnd tal-futbol fejn saret l-attività.

01

Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni l-Onorevoli Silvio Schembri stqarr li l-attivitajiet mtellgħin mill-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli huma modi ideali biex is-servizzi li toffri l-istess Fondazzjoni għal min għandu l-vizzju tal-logħob jaslu għand in-nies li qegħdin ifittxu l-għajnuna. “Għalhekk il-Fondazzjoni tħarreġ lill-ħaddiema tagħha biex ikunu f’pożizzjoni li jagħtu l-għajnuna meħtieġa. Permezz ta’ attivitajiet sportivi li jittellgħu matul sena sħiħa nkunu qegħdin nbiegħdu lit-tfal u persuni vulnerabbli  mill-vizzji, fl-istess waqt li nuru li hemm alternattiva,’’ qal L-Onorevoli Schembri filwaqt li appella lill-operaturi biex ikollhom sehem ikbar għal bilanċ san bejn l-industrija u s-soċjetà.

L-Uffiċjal Eżekuttiv għall-Promozzjoni tal-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli Kayne Said tkellem dwar l-importanza ta’ għarfien dwar logħob responsabbli u għamel referenza wkoll għall-Kampanja Edukattiva fost l-istudenti primarji tar-raba’ sena, fejn ħaddiema mill-Fondazzjoni jżuru l-iskejjel biex tintlaqa’ l-problema ta’ logħob patoloġiku minn età tenera.

03

Is-Sur Said għamel referenza wkoll għas-servizz telefoniku tal-Fondazzjoni 1777, fejn persuni li jbatu mill-vizzju jew inkella qraba ta’ dawn il-persuni jistgħu jċemplu b’mod anonimu u jsibu l-għajnuna kollha adegwata mill-istaff imħarreġ tal-Fondazzjoni. Is-Sur Said temm billi saħaq dwar l-importanza ta’ attivitajiet fiżiċi bħal dawn li jipprovdu alternattiva għall-vizzju tal-logħob.

Il-President tas-Siġġiewi Football Club Youth Nursery is-Sur Jonathan Vassallo rringrazzja lis-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni għall-involviment tiegħu u kif ukoll lill-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli għall-għajnuna biex tittella’ din l-attività. Il-President għamel referenza wkoll għall-għajnuna li s-Siġġiewi F.C. ngħataw parti mill-Programm ta’ Responsabbiltà Soċjali Korporattiva tal-Fondazzjoni fejn kienu ġew inawgurati faċilitajiet sportivi nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru 2017 fil-preżenza tal-istess Segretarju Parlamentari, tal-President tal-klabb, membri tal-kumitat u plejers Siġġiwin. Huwa rringrazzja wkoll lil kull min ħadem wara l-kwinti u lil kull min ipparteċipa bi ħġaru għal dawn l-attivitajiet sportivi varji.

_________

Thursday, December 13, 2018, Malta – The picturesque village of Siġġiewi opened its doors to an enthusiastic crowd of family members and energetic kids for a sports activity that took place in the Siġġiewi F.C. football ground. An activity that saw a healthy attendance that encourages those working for more similar sports activities within the locality.

All this thanks to a strong organisation by the Siġġiewi Football Club Youth Nursery headed by President Jonathan Vassallo, with the participation of the Responsible Gaming Foundation and the Parliamentary Secretary for Financial Services, Digital Economy and Innovation in the Prime Minister’s Office.

04

The activity opened its doors with a celebrated thank you mass. Right after the interventions from those involved in the organisation of this event, certificates of participation were presented to those present. The sports activities varied from football games where groups of U8, U9, U10 and U11 players were involved together with the Naxxar Football Nursery, a penalty shoot-out, matches organised between coaches, parents and grown-ups, keep fit sessions, a karate show, a small quiz and also an interview conducted with members from the Siġġiewi F.C. committee. Musical involvement was also included in the event with the Saint Nicholas Band paraded from the Siġġiewi village square to the football ground.

The Parliamentary Secretary for Financial Services, Digital Economy and Innovation Hon. Silvio Schembri stated clearly that activities organised by the Responsible Gaming Foundation are an ideal way so that the services offered by the same foundation for those afflicted by the gambling addiction are well communicated to those that need help. ‘‘For this reason, the foundation trains its staff to be in a better position to offer all the help needed. With the help of such sports activities that are organised all year round we can keep our young ones and those vulnerable away from addictions and at the same time we offer an alternative’’, stated Hon. Schembri where he emphasised the importance that more operators get involved for a more healthy balance between the industry and society.

The Promotions Executive of the Responsible Gaming Foundation Mr Kayne Said talked about the importance of awareness about responsible gaming and also made reference to the Education Campaign among fourth year primary students, where RGF staff visit schools around Malta and Gozo alongside their mascot ‘’Chippy’’, to describe and discuss the problem of compulsive gambling from the early ages.

Mr Said also referred to the RGF freephone service 1777, where people suffering from addiction or relatives of such persons can call anonymously and find all the appropriate assistance from the trained staff of the foundation. Mr Said ended by stating the importance that such physical activities provide as an alternative to the gambling addiction.

05

The President of the Siġġiewi Football Club Youth Nursery Mr Jonathan Vassallo thanked the Parliamentary Secretary and the Responsible Gaming Foundation for their help to organise such a successful activity. The President made reference to the needed help the Siġġiewi F.C. received from the CSRP of the foundation where sports facilities were inaugurated on Friday 8 December 2017 in the presence of the same Parliamentary Secretary, the Siġġiewi F.C. President, committee members and Siġġiewi players. Mr Vassallo thanked all those who worked indirectly and directly for the success of this event and thanked all those who participated in these various sports activities.

testing


Ħidma volontarja fid-Dar tal-Providenza / Voluntary work in Dar tal-Providenza

Il-Ġimgħa, Diċembru 7, 2018, Malta – Grupp ta’ impjegati minn dipartimenti differenti fi ħdan il-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli qattgħu jum ta’ ħidma volontarja fid-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi.

Il-ħaddiema għamlu diversi xogħolijiet bħal tindif ġenerali, ħasil ta’ twieqi u kif ukoll għajnuna fil-kċina. Il-Fondazzjoni organizzat din l-inizjattiva bl-appoġġ tas-Segretarjat Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji,  Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni bħala parti mill-programm għar-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva tagħha.

Is-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Silvio Schembri kien preżenti għal din il-ħidma volontarja fejn iltaqa’ mad-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef u mal-ħaddiema tal-Fondazzjoni. Huwa ta l-proset tiegħu lill-ħaddiema tal-Fondazzjoni u saħaq dwar l-importanza tal-volontarjat fis-soċjetà tagħna. L-Onorevoli Schembri żar u tkellem ma’ diversi ħaddiema li jaħdmu fid-Dar, fejn irringrazzja b’mod speċjali lil Fr Martin Scicluna tal-ħidma bżonnjuża immens li d-Dar tal-Providenza twettaq mal-persuni b’diżabbiltà.

Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Fr Martin Micallef, f’isem ir-residenti rringrazzja lill-impjegati kollha tal-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli għall-ħidma volontarja li għamlu matul dan il-jum u għamel referenza għall-ġbir ta’ fondi li se jkun qed jitwettaq fl-Ewwel tas-Sena biex jinġabru fondi għad-Dar tal-Providenza.

Min-naħa l-oħra, is-Sur Shawn Zammit, Kap tal-Operazzjonijiet fil-Fondazzjoni, irringrazzja lis-Segretarju Parlamentari għall-preżenza tiegħu għal din l-attività b’ruħ speċjali u lil Fr Micallef għax-xogħol eċċezzjonali li jsir matul is-sena kollha.

01

02

_____________________________________

Friday, December 7, 2018, Malta – A group of workers from different sections working within the Responsible Gaming Foundation spent a full day carrying out voluntary work at id-Dar tal-Providenza in Siġġiewi.

The employees carried our various tasks such as general cleaning, washing windows and food preparation. The foundation organised the activity with the help of the Parliamentary Secretary for Financial Services, Digital Economy and Innovation as part of their Corporate Social Responsibility Programme.

The Parliamentary Secretary Hon. Silvio Schembri attended for the event as well where he met with Fr Martin Micallef, Director at Dar tal-Providenza, and also met with the Responsible Gaming Foundation’s staff. He thanked the staff for their healthy initiative and stated the importance of voluntary work in today’s society. Hon. Schembri visited and talked with various workers at Dar tal-Providenza, where he thanked them and Fr Martin Scicluna for their precious work with people with disability on a daily routine.

On behalf of the residents, Fr Martin Micallef, Director of id-Dar tal-Providenza, thanked the staff of the Responsible Gaming Foundation for the voluntary work done and reminded everyone about the New Year’s Day fundraising event in aid of Dar tal-Providenza.

On the other hand Mr Shawn Zammit, Head of Operations at the RGF thanked the Parliamentary Secretary Hon. Silvio Schembri for his attendance for this social activity and Fr Micallef for his sterling work in helping person’s with disability.

03

04

05

testing


Inkomplu nkunu sors ta’ għarfien / Promoting the RGF as a source of information on gambling

Aktar promozzjoni grazzi għall-gazzetta ferm popolari ta’ kull nhar ta’ Ħadd It-Torċa.

Matul din is-sena l-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli tajna importanza kbira u investejna sew fil-Kampanja Medjatika Nazzjonali.

Kampanja li komplejna nifirxuha ma’ aktar pjattaformi medjatiċi.

B’hekk qed inkomplu nkunu sors ta’ għarfien dwar il-vizzju tal-logħob u kif ukoll dwar is-servizzi ta’ għajnuna li aħna noffru għal min ibati mill-vizzju jew dawk viċin tagħhom.

Ċemplu 1777. Ninsabu hemm biex ngħinukom.

Għamlu LIKE u SHARE fuq il-paġna facebook tagħna: https://www.facebook.com/RGFMalta/

____

More promotion thanks to the popular Sunday newspaper It-Torċa.

Along this year the Responsible Gaming Foundation gave utmost importance and invested heavily in its National Media Campaign.

A campaign that we continued to widen along more mediatic platforms.

Hence we continue being a source of information on the gambling problem and also at promoting the help services we offer for those that are in a way or another involved in the gambling problem.

Call 1777. We are there to help.

LIKE and SHARE our facebook page: https://www.facebook.com/RGFMalta/

1

testing


L-għaxar pubblikazzjoni fuq IT-TORĊA / The RGF with its 10th publication on IT-TORĊA

1

Il-Fondazzjoni tiċċelebra l-GĦAXAR PUBBLIKAZZJONI fuq il-gazzetta ferm segwita ta’ kull nhar ta’ Ħadd It-Torċa.

Ix-xahar li għadda l-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli nediet il-Kampanja Edukattiva 2018-2019 fost studenti Primarji tar-Raba’ Sena.

Segwi aktar fuq It-Torċa kif aħna se nkomplu naħdmu biex inkunu ta’ protezzjoni edukattiva għal dawk żgħar fl-età u l-vulnerabbli.

____

The foundation is celebrating its 10th publication on the popular Sunday newspaper IT-TORĊA.

Last month the Responsible Gaming Foundation started its Education Campaign 2018-2019 amongst 4th Year Primary Students.

Follow our pages on this newspaper to see how we are going to continue to protect our young ones and those vulnerable in society vis-a-vis the gambling problem.

____

Facebook Page: https://www.facebook.com/RGFMalta/

testing


Promotion on our roads / Promozzjoni fit-toroq tagħna

Widening, even more, our promotional reach. Billboards installed recently on our roads give all the necessary information for those facing gambling problems in their life. Seek help. CALL 1777. We are there to give you all our assistance. All information will be treated confidentially.

04

05

06
______________________________________________

Inkomplu nsaħħu aktar il-promozzjoni tagħna. Bilbords li għadhom kemm ġew installati fit-toroq tagħna jagħtu l-informazzjoni kollha neċessarja lil dawk li qegħdin jiffaċċjaw problemi bil-vizzju tal-logħob f’ħajjithom.
Fittex l-għajnuna. ĊEMPEL 1777. Ninsabu hemm biex ngħinuk u nassistuk bl-aħjar mod possibbli.
L-informazzjoni kollha tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali.

 

01

02

03

______________________________________________

Like + Share our facebook page on https://www.facebook.com/RGFMalta/

Like + Share l-paġna tagħna fuq facebook fuq https://www.facebook.com/RGFMalta/

testing