August 13, 2018

Bi pjaċir din is-sena qegħdin inħabbru li l-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, flimkien maż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini, se tkun qed tifforma parti mill-organizzazzjoni tal-LOGĦOB GĦAL KULĦADD 2018 għaliex nemmnu li attivitajiet bħal dawn jiswew ta’ alternattiva għall-vizzju tal-logħob.

B’hekk inħeġġukom biex tieħdu sehem bi ħġarkom għal din l-attività li se tkun qiegħda tittella’ fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa fir-Rabat bejn il-21 u l-25 ta’ Awwissu 2018!

Narawkom hemm. Ejjew nieħdu gost ilkoll flimkien ‘il bogħod mill-vizzju tal-logħob!

1

Comments

No comments found.

Leave a Reply

Your e-mail address will never by shared.

Please enter your name!

Please enter your email!

Please enter your website!

Please enter your comment!