November 07, 2018

Widening, even more, our promotional reach. Billboards installed recently on our roads give all the necessary information for those facing gambling problems in their life. Seek help. CALL 1777. We are there to give you all our assistance. All information will be treated confidentially.

04

05

06
______________________________________________

Inkomplu nsaħħu aktar il-promozzjoni tagħna. Bilbords li għadhom kemm ġew installati fit-toroq tagħna jagħtu l-informazzjoni kollha neċessarja lil dawk li qegħdin jiffaċċjaw problemi bil-vizzju tal-logħob f’ħajjithom.
Fittex l-għajnuna. ĊEMPEL 1777. Ninsabu hemm biex ngħinuk u nassistuk bl-aħjar mod possibbli.
L-informazzjoni kollha tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali.

 

01

02

03

______________________________________________

Like + Share our facebook page on https://www.facebook.com/RGFMalta/

Like + Share l-paġna tagħna fuq facebook fuq https://www.facebook.com/RGFMalta/

Comments

No comments found.

Leave a Reply

Your e-mail address will never by shared.

Please enter your name!

Please enter your email!

Please enter your website!

Please enter your comment!